Welkom op onze nieuwe website 

Stichting Koekeloere, opgericht in 2007, viert dit jaar haar 10-jarig bestaan. De afgelopen jaren hebben we ons, met de hulp van vele vrijwilligers, in mogen zetten voor natuur en natuuronderzoek in Nationaal Park de Meinweg. Mede door de vrijwilligers en de financiële bijdrage van onze donateurs en Nationaal Park de Meinweg, hebben we mooie projecten gedraaid en leuke soorten ontdekt. Iedereen bedankt voor de inzet de afgelopen jaren.

Meinweg Actueel

Voor aanvullende en achtergrond informatie over onze waarnemingen, kunt u terecht op de pagina Meinweg Actueel. Jaarlijks wordt een nieuwe pagina aangemaakt. Het archief bereikt u via dezelfde link.

Klapekstertelling winter 2017/18

Ook dit winterseizoen tellen we weer het aantal over-winterende Klapeksters op de Meinweg. Het betreft drie tellingen, waarvan er twee landelijk zijn; 16 december 2017, 20 januari 2018 en 17 februari 2018. (vet =landelijk)

Volg de Kiekendief

In 2014 werden er op de Meinweg enkele vrouwtjes Blauwe Kiekendief van een GPS zender voorzien. Op dit moment hebben we nog één vrouwtje "in de lucht", Scub09. Volg haar belevenissen op onze de kiekenpagina. U leest hier ook meer over het project en de andere gezenderde vrouwtjes.

Klapekster. Foto Luuk Belgers, nov 2015
SCUB09 Oberkruchten Duitsland winter 2016/17.

  

Recent verschenen

Stichting Koekeloere nieuwsbrief okt. 2017. Een nieuwsbrief waarin we onze plannen presenteren voor deze winterperiode en het komend broedseizoen 2018.... Meer info, klik hier

R.W. Natuurfotografie, beelden van flora en fauna van de Meinweg en het Roerdal. Kijken, klik hier

 Meinweg Ecotop

De Meinweg Ecotop is een grensoverschrijdend symposium waarin onderzoekers resultaten tonen van hun onderzoek naar de flora en fauna in de grensstreek. De organisatie is in handen van Nationaal Park de Meinweg, het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, Biologisch Station Krickenbecker Seen en Staatsbosbeheer en Stichting Koekeloere. Er is een tweetalige website beschikbaar: www.meinweg-ecotop.nl

Nachtvlindermonitoring

Stichting Koekeloere houdt zich actief bezig met het monitoren van nachtvlinders. Sinds 2008 zijn er verschillende projecten op de Meinweg uitgevoerd. Zo zijn de nachtvlinders van het Boschbeekdal onderzocht, wordt er onderzoek gedaan naar het voorkomen van nachtvlinders in brempercelen.

Als Stichting ontwikkelen we ook materialen die het vangen van nachtvlinders makkelijker maakt. Meer info op www.vlindervallen.nl

Waarnemingenbestand

Wij stimuleren het gebruik van waarneming.nl als bestand voor het invoeren van waarnemingen in ons werkgebied.Het is een leuke en eenvoudige manier om een waarneming, eventueel  met foto of geluid, direct te linken aan de locatie. Er is een domein aanwezig waarin u direct de waarnemingen van Nationaal Park de Meinweg kunt bekijken www.meinweg.waarneming.nl

Trektellen

Jaarlijks vinden er van augustus tot november trektellingen plaats op de Meinweg. De resultaten zijn on-line te volgen via het icoon aan de rechterzijde of klik hier.

Enkele highlights van dit seizoen; Duinpiepers, Rode Wouw, Morinelplevieren en Velduil.

Nationaal Park de Meinweg

Bestaat uit een voor Nederland unieke terrassenlandschap, met een drietal steile overgangen tussen de verschillende terrassen. Twee beken vormen de grens met Duitsland, tussen deze beken en beekdalen liggen stille vennetjes en uitgestrekte bossen en heidevelden. Meer info klik hier

Biodiversiteit Meinweg

De Biodiversiteit van het Nationaal Park heeft vanaf het begin van de oprichting van de stichting al onze aandacht gehad. Enerzijds om als stichting een bijdrage te leveren wat betreft het leveren van waarnemingen, anderzijds omdat we ons afgevraagd hebben hoe groot de Biodiversiteit van Nationaal Park de Meinweg eigenlijk is. Hoe het is afgelopen, leest u hier