Welkom op onze nieuwe website 

Stichting Koekeloere, opgericht in 2007, viert dit jaar haar 10-jarig bestaan. De afgelopen jaren hebben we ons, met de hulp van vele vrijwilligers, in mogen zetten voor natuur en natuuronderzoek in Nationaal Park de Meinweg. Mede door de vrijwilligers en de financiële bijdrage van onze donateurs en Nationaal Park de Meinweg, hebben we mooie projecten gedraaid en leuke soorten ontdekt. Iedereen bedankt voor de inzet de afgelopen jaren.

Meinweg Actueel

Voor aanvullende en achtergrond informatie over onze waarnemingen, kunt u terecht op de pagina Meinweg Actueel. Jaarlijks wordt een nieuwe pagina aangemaakt. Het archief bereikt u via dezelfde link.

Trektellen

Jaarlijks vinden er van augustus tot november trektellingen plaats op de Meinweg. De resultaten zijn on-line te volgen via het icoon aan de rechterzijde of klik hier.

Enkele highlights van dit seizoen; Duinpiepers, Rode Wouw, Morinelplevieren en Velduil. Binnenkort verwacht: Houtduiventrek....!

Klapekstertelling winter 2017/18

Ook dit winterseizoen tellen we weer het aantal over-winterende Klapeksters op de Meinweg. Het betreft drie tellingen, waarvan er twee landelijk zijn; 16 december 2017, 20 januari 2018 en 17 februari 2018. (vet =landelijk)

Wespendief op trek / Foro A. Kleibeuker aug 2017
Tapuit op trek / Foto A. Kleibeuker / sept 2017
Klapekster. Foto Luuk Belgers, nov 2015

  

 

 

Meinweg Ecotop

De Meinweg Ecotop is een grensoverschrijdend symposium waarin onderzoekers resultaten tonen van hun onderzoek naar de flora en fauna in de grensstreek. De organisatie is in handen van Nationaal Park de Meinweg, het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, Biologisch Station Krickenbecker Seen en Staatsbosbeheer en Stichting Koekeloere. Er is een tweetalige website beschikbaar: www.meinweg-ecotop.nl

Nachtvlindermonitoring

Stichting Koekeloere houdt zich actief bezig met het monitoren van nachtvlinders. Sinds 2008 zijn er verschillende projecten op de Meinweg uitgevoerd. Zo zijn de nachtvlinders van het Boschbeekdal onderzocht, wordt er onderzoek gedaan naar het voorkomen van nachtvlinders in brempercelen.

Als Stichting ontwikkelen we ook materialen die het vangen van nachtvlinders makkelijker maakt. Meer info op www.vlindervallen.nl

Waarnemingenbestand

Wij stimuleren het gebruik van waarneming.nl als bestand voor het invoeren van waarnemingen in ons werkgebied.Het is een leuke en eenvoudige manier om een waarneming, eventueel  met foto of geluid, direct te linken aan de locatie. Er is een domein aanwezig waarin u direct de waarnemingen van Nationaal Park de Meinweg kunt bekijken www.meinweg.waarneming.nl

Recent verschenen

Het belang van het Wolfsplateau voor trekkende en overwinterende vogels. Een rapport van P. Lemmens en L. Belgers. Uitgave Stichting Koekeloere. Downloaden, klik hier.

Volg de Kiekendief

In 2014 werden er op de Meinweg enkele vrouwtjes Blauwe Kiekendief van een GPS zender voorzien. Volg de belevenissen op de kiekenpagina.

Nationaal Park de Meinweg

Bestaat uit een voor Nederland unieke terrassenlandschap, met een drietal steile overgangen tussen de verschillende terrassen. Twee beken vormen de grens met Duitsland, tussen deze beken en beekdalen liggen stille vennetjes en uitgestrekte bossen en heidevelden. Meer info klik hier

Biodiversiteit Meinweg

De Biodiversiteit van het Nationaal Park heeft vanaf het begin van de oprichting van de stichting al onze aandacht gehad. Enerzijds om als stichting een bijdrage te leveren wat betreft het leveren van waarnemingen, anderzijds omdat we ons afgevraagd hebben hoe groot de Biodiversiteit van Nationaal Park de Meinweg eigenlijk is. Hoe het is afgelopen, leest u hier