Stichting Koekeloere

Opgericht in juli 2007, heeft als doel de kennis over én het voorkomen van flora en fauna te vergroten. 

Wij hebben als primair aandachtsgebied  Nationaal Park De Meinweg. Mede door de inzet van een enthousiaste groep vrijwilligers, de financiële bijdrage van de donateurs en Nationaal Park de Meinweg, kunnen wij projecten organiseren die ons doel ondersteunen.


Klapekster Meinweg 15 dec. 2018. Foto E. van Asseldonk

Meinweg Actueel

Momenteel lopen er onderzoeken naar het voorkomen van de Klapekster en de Oehoe op de Meinweg. De resultaten hiervan worden binnenkort gepubliceerd.

Aanvullende en achtergrond informatie over onze activiteiten die actueel zijn en waren vindt u op de pagina's Meinweg Actueel. 

Blauwe kiekendief Meinweg Foto P. Heuts

Volg de Kiekendief

In 2014 werden er op de Meinweg enkele vrouwtjes Blauwe Kiekendief van een GPS zender voorzien. Op dit moment hebben we nog één vrouwtje "in de lucht", Scub09. Volg haar belevenissen op de Kiekenpagina. U leest hier ook meer over het project en de andere gezenderde vrouwtjes.


Nationaal Park de Meinweg

Bestaat uit een voor Nederland uniek terrassenlandschap, met een drietal steile overgangen tussen de verschillende terrassen. Twee beken vormen de grens met Duitsland, tussen deze beken en beekdalen liggen stille vennetjes en uitgestrekte bossen en heidevelden. Meer info klik hier


Nachtvlindermonitoring

Stichting Koekeloere houdt zich actief bezig met het monitoren van nachtvlinders. Sinds 2008 zijn er verschillende projecten op de Meinweg uitgevoerd. Zo zijn de nachtvlinders van het Boschbeekdal onderzocht, wordt er onderzoek gedaan naar het voorkomen van nachtvlinders in brempercelen.

Meer informatie over nachtvlinders en nachtvlindermonitoring op nachtvlindermonitoring.nl


Waarnemingen

Wij stimuleren het gebruik van waarneming.nl als centrale plaats voor het invoeren van waarnemingen in ons werkgebied. Het is een leuke en eenvoudige manier om een waarneming, eventueel  met foto of geluid, direct te linken aan de locatie. Er is een domein aanwezig waarin u direct de waarnemingen van Nationaal Park de Meinweg kunt bekijken: meinweg.waarneming.nl

Waarnemingen van de telposten voor de vogeltrek staan op trektellen.nl

Meinweg Ecotop

De Meinweg Ecotop is een grensoverschrijdend symposium waarin onderzoekers resultaten tonen van hun onderzoek naar de flora en fauna in de grensstreek. De organisatie is in handen van Nationaal Park de Meinweg, het Natuurhistorisch Genootschap in LimburgBiologisch Station Krickenbecker Seen en Staatsbosbeheer en Stichting Koekeloere. Er is een tweetalige website beschikbaar: www.meinweg-ecotop.nl

Biodiversiteit Meinweg

De Biodiversiteit van het Nationaal Park heeft vanaf het begin van de oprichting van de stichting al onze aandacht gehad. Enerzijds om als stichting een bijdrage te leveren wat betreft het leveren van waarnemingen, anderzijds omdat we ons afgevraagd hebben hoe groot de Biodiversiteit van Nationaal Park de Meinweg eigenlijk is. Hoe het is afgelopen, leest u hier