Stichting Koekeloere

Opgericht in juli 2007, heeft als doel de kennis over én het voorkomen van flora en fauna te vergroten. 

Wij hebben als primair aandachtsgebied  Nationaal Park De Meinweg. Mede door de inzet van een enthousiaste groep vrijwilligers, de financiële bijdrage van de donateurs en Nationaal Park de Meinweg, kunnen wij projecten organiseren die ons doel ondersteunen.

Ook dit jaar zijn wij weer aanwezig op de Landelijke dag van de Vlinderstichting op 3 maart 2018 te Wageningen

Meinweg Actueel

Voor aanvullende en achtergrond informatie over onze waarnemingen, kunt u terecht op de pagina Meinweg Actueel. Jaarlijks wordt een nieuwe pagina aangemaakt. Het archief bereikt u via dezelfde link.

Volg de Kiekendief

In 2014 werden er op de Meinweg enkele vrouwtjes Blauwe Kiekendief van een GPS zender voorzien. Op dit moment hebben we nog één vrouwtje "in de lucht", Scub09. Volg haar belevenissen op onze de kiekenpagina. U leest hier ook meer over het project en de andere gezenderde vrouwtjes.

Kraanvogels op het plateau tijdens de tweede Klapekstertelling. Fot Luuk Belgers. Meer info in Meinweg Actueel
Klapekster. Foto Luuk Belgers, nov 2015

  

Recent verschenen

Januari 2018: Boktorren op de Meinweg, periode 2016-2017. Een kort verslag van het boktorren project van Stichting Koekeloere, meer info klik hier.

 Meinweg Ecotop

De Meinweg Ecotop is een grensoverschrijdend symposium waarin onderzoekers resultaten tonen van hun onderzoek naar de flora en fauna in de grensstreek. De organisatie is in handen van Nationaal Park de Meinweg, het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, Biologisch Station Krickenbecker Seen en Staatsbosbeheer en Stichting Koekeloere. Er is een tweetalige website beschikbaar: www.meinweg-ecotop.nl

Nachtvlindermonitoring

Stichting Koekeloere houdt zich actief bezig met het monitoren van nachtvlinders. Sinds 2008 zijn er verschillende projecten op de Meinweg uitgevoerd. Zo zijn de nachtvlinders van het Boschbeekdal onderzocht, wordt er onderzoek gedaan naar het voorkomen van nachtvlinders in brempercelen.

Als Stichting ontwikkelen we ook materialen die het vangen van nachtvlinders makkelijker maakt. Meer info op www.vlindervallen.nl

Waarnemingenbestand

Wij stimuleren het gebruik van waarneming.nl als bestand voor het invoeren van waarnemingen in ons werkgebied.Het is een leuke en eenvoudige manier om een waarneming, eventueel  met foto of geluid, direct te linken aan de locatie. Er is een domein aanwezig waarin u direct de waarnemingen van Nationaal Park de Meinweg kunt bekijken www.meinweg.waarneming.nl

Trektellen

Jaarlijks vinden er van augustus tot november trektellingen plaats op de Meinweg. De resultaten zijn on-line te volgen via het icoon aan de rechterzijde of klik hier.

Enkele highlights van dit seizoen; Duinpiepers, Rode Wouw, Morinelplevieren en Velduil.

Nationaal Park de Meinweg

Bestaat uit een voor Nederland unieke terrassenlandschap, met een drietal steile overgangen tussen de verschillende terrassen. Twee beken vormen de grens met Duitsland, tussen deze beken en beekdalen liggen stille vennetjes en uitgestrekte bossen en heidevelden. Meer info klik hier

Biodiversiteit Meinweg

De Biodiversiteit van het Nationaal Park heeft vanaf het begin van de oprichting van de stichting al onze aandacht gehad. Enerzijds om als stichting een bijdrage te leveren wat betreft het leveren van waarnemingen, anderzijds omdat we ons afgevraagd hebben hoe groot de Biodiversiteit van Nationaal Park de Meinweg eigenlijk is. Hoe het is afgelopen, leest u hier