Stichting Koekeloere

Opgericht in juli 2007, heeft als doel de kennis over én het voorkomen van flora en fauna te vergroten. 

Wij hebben als primair aandachtsgebied  Nationaal Park De Meinweg. Mede door de inzet van een enthousiaste groep vrijwilligers, de financiële bijdrage van de donateurs en Nationaal Park de Meinweg, kunnen wij projecten organiseren die ons doel ondersteunen.

meinweg waarneming.nl


Meinweg Actueel

Op de pagina Publicaties is de nieuwe tussenrapportage opgenomen over het project 'Boktorren in NP de Meinweg'. Aan bod komen o.a. een beschrijving van het gebied en van de gevolgde methode, aangevuld door soortbesprekingen van de 45 soorten boktorren die in het werkgebied van Stichting Koekeloere zijn waargenomen.

Klapekster Foto Luuk Belgers


Wintertijd op de Meinweg betekent onder meer Klapekstertijd. Ook deze winter volgen we deze karakteristieke wintergast, middels drie integrale tellingen in dec., jan en feb.

Nationaal Park de Meinweg

Bestaat uit een voor Nederland uniek terrassenlandschap, met een drietal steile overgangen tussen de verschillende terrassen. Twee beken vormen de grens met Duitsland, tussen deze beken en beekdalen liggen stille vennetjes en uitgestrekte bossen en heidevelden. Meer info klik hier


Nachtvlindermonitoring

Stichting Koekeloere houdt zich actief bezig met het monitoren van nachtvlinders. Sinds 2008 zijn er verschillende projecten op de Meinweg uitgevoerd. Zo zijn de nachtvlinders van het Boschbeekdal onderzocht, wordt er onderzoek gedaan naar het voorkomen van nachtvlinders in brempercelen.

Meer informatie over nachtvlinders en nachtvlindermonitoring op nachtvlindermonitoring.nl


Waarnemingen

Wij stimuleren het gebruik van waarneming.nl als centrale plaats voor het invoeren van waarnemingen in ons werkgebied. Het is een leuke en eenvoudige manier om een waarneming, eventueel  met foto of geluid, direct te linken aan de locatie. Er is een domein aanwezig waarin u direct de waarnemingen van Nationaal Park de Meinweg kunt bekijken: meinweg.waarneming.nl

Waarnemingen van de telposten voor de vogeltrek staan op trektellen.nl

Meinweg Ecotop

De Meinweg Ecotop is een grensoverschrijdend symposium waarin onderzoekers resultaten tonen van hun onderzoek naar de flora en fauna in de grensstreek. De organisatie is in handen van Nationaal Park de Meinweg, het Natuurhistorisch Genootschap in LimburgBiologisch Station Krickenbecker Seen en Staatsbosbeheer en Stichting Koekeloere. Er is een tweetalige website beschikbaar: www.meinweg-ecotop.nl

Biodiversiteit Meinweg

De Biodiversiteit van het Nationaal Park heeft vanaf het begin van de oprichting van de stichting al onze aandacht gehad. Enerzijds om als stichting een bijdrage te leveren wat betreft het leveren van waarnemingen, anderzijds omdat we ons afgevraagd hebben hoe groot de Biodiversiteit van Nationaal Park de Meinweg eigenlijk is. Hoe het is afgelopen, leest u hier

 

 

 


Blauwe kiekendief Meinweg Foto P. Heuts

Volg de Kiekendief

In 2014 werden er op de Meinweg enkele vrouwtjes Blauwe Kiekendief van een GPS zender voorzien. Op dit moment hebben we nog één vrouwtje "in de lucht", Scub09. Volg haar belevenissen op de Kiekenpagina. U leest hier ook meer over het project en de andere gezenderde vrouwtjes.

Slechtvalk, Meinweg september 2019/ Foto Luuk Belgers

Trektellen

Vanaf 24 augustus wordt er op het Wolfsplateau weer de vogeltrek geteld. Het nieuwe trektelseizoen werd meteen goed geopend met maar liefst 9 overtrekkende duinpiepers, een nieuw dagrecord voor de Meinweg! Ook waarnemingen van Roodpootvalk, Slechtvalk en Morinelplevier.

De vogeltrek op de Meinweg volgen, klik hier.

Gratis muismat voor  nieuwe donateurs.....

Stichting Koekeloere kan haar projecten en onderzoeken niet doen zonder de steun van donateurs. Structurele subsidies ontvangen we niet. De meeste activiteiten voeren we uit zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover staat. U bent al donateur voor € 15,00 per jaar.

Stort uw bijdrage op bankrekening IBAN NL49 SNSB 0941.2923.20 t.n.v. Stichting Koekeloere in Wessem, ovv naam/adres en donatie 2019.

Iedere donateur ontvangt bij de donatie van 2019 een Stichting Koekeloere muismat...!