Downloads

Op deze pagina vindt u, per rubriek, artikelen en rapporten van Stichting Koekeloere. 


 

Vogels

Broedvogels Nationaal Park de Meinweg 2012
In 2012 is door vrijwilligers van Stichting Koekeloere Nationaal Park de Meinweg onderzocht op broedvogels. Er zijn 83 soorten broedvogels aangetroffen waarvan er 18 voorkomen op de Rode Lijst van Nederlandse vogelsoorten. Het rapport geeft inzicht in aantal en verspreiding van ruim 60 vogelsoorten
SK_R2015_01_Broedvogels NP De Meinweg 2012_webversie.pdf (3.22MB)
Broedvogels Nationaal Park de Meinweg 2012
In 2012 is door vrijwilligers van Stichting Koekeloere Nationaal Park de Meinweg onderzocht op broedvogels. Er zijn 83 soorten broedvogels aangetroffen waarvan er 18 voorkomen op de Rode Lijst van Nederlandse vogelsoorten. Het rapport geeft inzicht in aantal en verspreiding van ruim 60 vogelsoorten
SK_R2015_01_Broedvogels NP De Meinweg 2012_webversie.pdf (3.22MB)