Meinweg Actueel 2016

Hier vindt u leuke meldingen, bijzondere waarnemingen met betrekking tot de flora en fauna van Nationaal Park de Meinweg in 2016. Overige waarnemingen, mits doorgegeven via waarneming.nl, vindt u terug via meinweg.waarneming.nl of de gelijknamige icoon op deze pagina.


Terug naar overzicht

17-06-2016

Oxythyrea funesta nieuw voor Nationaal Park de Meinweg

Onlangs trof Rob Geraeds, tijdens een zoekronde naar boktorren een kever aan die nog niet op de Biodiversiteitslijst staat voor Nationaal Park de Meinweg. Het betreft Oxythyrea funesta. Het betreft een Zuid-Europese soorten die na afwezigheid van ruim 100 jaar in 2010 weer in Nederland werd waargenomen, bij Holtum en bij Udenhout. De laatste paar jaar zijn er jaarlijks enkele waarnemingen, maar het is nog steeds een zeer zeldzame soort. De larven ontwikkelen zich in de bodem en voeden zich met allerlei rottend organisch materiaal. Ze kunnen zich ook in dood, vermolmd hout ontwikkelen. De kevers eten stuifmeel, meeldraden en bloembladen en zijn daarom veel op bloemen aan te treffen (oa composieten en schermbloemen). Foto en tekst Rob Geraeds.Terug naar overzicht