Meinweg Actueel 2017

Hier vindt u leuke meldingen, bijzondere waarnemingen met betrekking tot de flora en fauna van Nationaal Park de Meinweg in 2017. Overige waarnemingen, mits doorgegeven via waarneming.nl, vindt u terug via meinweg.waarneming.nl of de gelijknamige icoon op deze pagina.

2017 lijkt, op basis van de actuele meldingen een sober jaar te zijn geweest. Niets is minder waar. Met hoogtepunten als drie territoria van de Grauwe Klauwier (hoogste vastgestelde aantal ooit) en een territorium van Draaihals mogen we terugkijken op een mooi jaar. ZIe ook de verslagen van de 2017 tellingen aan uilen en de natura2000 soorten op de publicatiepagina.