Een van de speerpunten van Stichting Koekeloere is het uitvoeren van onderzoek aan de flora en fauna in Nationaal Park de Meinweg. In onderstaand overzicht treft u een overzicht van de lopende zaken.
 

Meinweg onderzoek Stichting Koekeloere

23-11-2015

Klapekster als wintergast op de Meinweg

De Klapekster is een vaste bewoner van de Meinweg in het winterseizoen. De aantallen variëren van 0-6 exemplaren. Door middel van vijf integrale wintertellingen wordt het aantal jaarlijks vastgesteld. Deze...   Meer


22-11-2015

Het plateau als overwinteringsgebied voor vogels

Voor het derde jaar op rij is het plateau onderwerp van een onderzoek in de winter. Door middel van wekelijkse telling op het hoogste (agrarisch) plateau van de Meinweg proberen we het belang van het plateau...   Meer


22-11-2015

Overwintering van Blauwe Kiekendieven op de Meinweg

Het is al jaren bekend dat de Blauwe kiekendief de open heideterreinen van de Meinweg als slaapplaats gebruiken. Sinds de winter van 2011-12 worden de vogels op de voet gevolgd, door frequente tellingen. Sinds...   Meer
 

Trefwoorden: Natura2000, Boomleeuwerik, Roodborsttapuit, Nachtzwaluw, Nachtvlinders, Brem, Grijsgroene zomervlinder, Roode Beek, Turfkoelen, Kevers, Klapekster, Blauwe Kiekendief, Plateau, overwinteraar,