Een van de speerpunten van Stichting Koekeloere is het uitvoeren van onderzoek aan de flora en fauna in Nationaal Park de Meinweg. In onderstaand overzicht treft u een overzicht van de lopende zaken.
 

Meinweg onderzoek Stichting Koekeloere


Terug naar overzicht

22-11-2015

Overwintering van Blauwe Kiekendieven op de Meinweg

Het is al jaren bekend dat de Blauwe kiekendief de open heideterreinen van de Meinweg als slaapplaats gebruiken. Sinds de winter van 2011-12 worden de vogels op de voet gevolgd, door frequente tellingen. Sinds 2013 ook met behulp van enkele vrouwtjes die voorzien zijn van een GPS-logger. De GPS-loggers zijn aangebracht door Bionet Natuuronderzoek en is financieel mogelijk gemaakt met gelden uit het Kwaliteitsimpuls Nationaal Park de Meinweg.
Contactpersoon: Peter Heuts en Ernest van AsseldonkTerug naar overzicht


 

Trefwoorden: Natura2000, Boomleeuwerik, Roodborsttapuit, Nachtzwaluw, Nachtvlinders, Brem, Grijsgroene zomervlinder, Roode Beek, Turfkoelen, Kevers, Klapekster, Blauwe Kiekendief, Plateau, overwinteraar,