Een van de speerpunten van Stichting Koekeloere is het uitvoeren van onderzoek aan de flora en fauna in Nationaal Park de Meinweg. In onderstaand overzicht treft u een overzicht van de lopende zaken.
 

Meinweg onderzoek Stichting Koekeloere


Terug naar overzicht

23-11-2015

Klapekster als wintergast op de Meinweg

De Klapekster is een vaste bewoner van de Meinweg in het winterseizoen. De aantallen variëren van 0-6 exemplaren. Door middel van vijf integrale wintertellingen wordt het aantal jaarlijks vastgesteld. Deze telling loopt al sinds 2007.

In 2015-2016 zullen we ook extra aandacht schenken aan het gedrag en de dagbesteding van de overwinterende Klapeksters. U leest hier meer over in de nieuwsbrief november 2015

Contactpersoon: Ernest van Asseldonk

 Klapekster 2015_16 Activiteiten.pdf


Terug naar overzicht


 

Trefwoorden: Natura2000, Boomleeuwerik, Roodborsttapuit, Nachtzwaluw, Nachtvlinders, Brem, Grijsgroene zomervlinder, Roode Beek, Turfkoelen, Kevers, Klapekster, Blauwe Kiekendief, Plateau, overwinteraar,