Een van de speerpunten van Stichting Koekeloere is het uitvoeren van onderzoek aan de flora en fauna in Nationaal Park de Meinweg. In onderstaand overzicht treft u een overzicht van de lopende zaken.
 

 

Trefwoorden: Natura2000, Boomleeuwerik, Roodborsttapuit, Nachtzwaluw, Nachtvlinders, Brem, Grijsgroene zomervlinder, Roode Beek, Turfkoelen, Kevers, Klapekster, Blauwe Kiekendief, Plateau, overwinteraar,