Stichting Koekeloere

Opgericht in juli 2007, heeft als doel de kennis over én het voorkomen van flora en fauna te vergroten. 

Stichting Koekeloere heeft als aandachtsgebied  Nationaal Park De Meinweg. Mede door de inzet van een enthousiaste groep vrijwilligers, de financiële bijdrage van de donateurs en Nationaal Park de Meinweg, kunnen wij projecten organiseren die ons doel ondersteunen.

 

meinweg waarneming.nl


Meinweg Actueel

Op de pagina Publicaties is de nieuwe tussenrapportage opgenomen over het project 'Boktorren in NP de Meinweg'. Aan bod komen o.a. een beschrijving van het gebied en van de gevolgde methode, aangevuld door soortbesprekingen van de 45 soorten boktorren die in het werkgebied van Stichting Koekeloere zijn waargenomen.

Klapekster Meinweg met kleurring. Foto A. van Halbeek, nov2019

Gekleurringde Klapeksters op Meinweg

Recent is een van de drie Klapeksters op de Meinweg voorzien van kleurringen (Li 2x Limoen, Re Blauw-alu). Waarnemingen van deze en de overige Klapeksters graag doorgeven via waarneming.nl of mail. 

Nationaal Park de Meinweg

Bestaat uit een voor Nederland uniek terrassenlandschap, met een drietal steile overgangen tussen de verschillende terrassen. Twee beken vormen de grens met Duitsland, tussen deze beken en beekdalen liggen stille vennetjes en uitgestrekte bossen en heidevelden. Meer info klik hier


Nachtvlindermonitoring

Stichting Koekeloere houdt zich actief bezig met het monitoren van nachtvlinders. Sinds 2008 zijn er verschillende projecten op de Meinweg uitgevoerd. Zo zijn de nachtvlinders van het Boschbeekdal onderzocht, wordt er onderzoek gedaan naar het voorkomen van nachtvlinders in brempercelen.

Meer informatie over nachtvlinders en nachtvlindermonitoring op nachtvlindermonitoring.nl


Waarnemingen

Wij stimuleren het gebruik van waarneming.nl als centrale plaats voor het invoeren van waarnemingen in ons werkgebied. Het is een leuke en eenvoudige manier om een waarneming, eventueel  met foto of geluid, direct te linken aan de locatie. Er is een domein aanwezig waarin u direct de waarnemingen van Nationaal Park de Meinweg kunt bekijken: meinweg.waarneming.nl

Waarnemingen van de telposten voor de vogeltrek staan op trektellen.nl

Meinweg Ecotop

De Meinweg Ecotop is een grensoverschrijdend symposium waarin onderzoekers resultaten tonen van hun onderzoek naar de flora en fauna in de grensstreek. De organisatie is in handen van Nationaal Park de Meinweg, het Natuurhistorisch Genootschap in LimburgBiologisch Station Krickenbecker Seen en Staatsbosbeheer en Stichting Koekeloere. Er is een tweetalige website beschikbaar: www.meinweg-ecotop.nl

Biodiversiteit Meinweg

De Biodiversiteit van het Nationaal Park heeft vanaf het begin van de oprichting van de stichting al onze aandacht gehad. Enerzijds om als stichting een bijdrage te leveren wat betreft het leveren van waarnemingen, anderzijds omdat we ons afgevraagd hebben hoe groot de Biodiversiteit van Nationaal Park de Meinweg eigenlijk is. Hoe het is afgelopen, leest u hier

Slechtvalk, Meinweg september 2019/ Foto Luuk Belgers

Trektellen

Vanaf 24 augustus wordt er op het Wolfsplateau weer de vogeltrek geteld. Het nieuwe trektelseizoen werd meteen goed geopend met maar liefst 9 overtrekkende duinpiepers, een nieuw dagrecord voor de Meinweg! Ook waarnemingen van Roodpootvalk, Slechtvalk en Morinelplevier.

De vogeltrek op de Meinweg volgen, klik hier.