--
  

Stichting Koekeloere

Stichting Koekeloere, opgericht in juli 2007, heeft als doel de kennis over én het voorkomen van flora en fauna te vergroten. Stichting Koekeloere heeft als primair aandachtsgebied: Nationaal Park De Meinweg.

Om het doel te verwezenlijken organiseert de stichting verschillende activiteiten in het aandachtsgebied:

Onderzoek: het verzamelen van gegevens met betrekking tot flora en fauna door middel van inventarisaties en monitoring.
 Initiëren, coördineren en stimuleren van tellingen en onderzoek.
Om onze flora en fauna te beschermen zijn actuele gegevens over het voorkomen en de verspreiding van soorten onmisbaar. Ze vormen de basis voor maatregelen op het gebied van behoud en/of herstel van onze flora en fauna.

Vrijwilligers

Stichting Koekeloere maakt dankbaar gebruik van vrijwilligers die alleen, groepsgewijs, structureel maar vaak ook slechts eenmalig Nationaal Park De Meinweg bezoeken. Om elkaar te informeren maken we gebruik van een  landelijk database: waarneming.nl.  De vrijwilligers geven ons daarnaast ondersteuning bij lopende projecten / onderzoeken of inventariseren op eigen kracht flora en/of fauna in Nationaal Park de Meinweg. 

Waarnemers, beginnend of gevorderd, kunnen altijd aankloppen voor hulp bij determinatie, het leveren van waarnemingen of advies bij het opstarten van projecten. Stichting Koekeloere onderhoudt, wat haar activiteiten betreft, intensief contact met Staatsbosbeheer en de werkgroep Natuur, Onderzoek en Beheer van Nationaal Park de Meinweg.

Een deel van de klapekstertelgroep Meinweg


Wilt u ook waarnemingen verzamelen, meedraaien in een project of wilt u zelf een inventarisatie/onderzoek opstarten in Nationaal Park de Meinweg, laat het ons weten.

Bel 0475-332730, bij voorkeur na 19.00 uur of stuur een mail naar info@stichtingkoekeloere.nl

Donateurs

Stichting Koekeloere kan haar projecten en onderzoeken niet doen zonder de steun van donateurs. Structurele subsidies ontvangen we niet. De meeste activiteiten voeren we uit zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover staat, omdat we het zelf erg belangrijk vinden de activiteiten toch door te laten gaan.

Werk mee aan het in kaart brengen en uiteindelijk beschermen van onze (natuur)terreinen, stort uw gift op bankrekening IBAN NL49 SNSB 0941.2923.20 t.n.v. Stichting Koekeloere in Wessem. U bent al donateur voor slechts € 15,00 per jaar!

Luuk Belgers aan het werk....
 
E-mailen
Map
Info