--
  

Stichting Koekeloere
Opgericht in juli 2007, heeft als doel de kennis over én het voorkomen van flora en fauna te vergroten. 

Stichting Koekeloere heeft als aandachtsgebied  Nationaal Park De Meinweg. Mede door de inzet van een enthousiaste groep vrijwilligers, de financiële bijdrage van de donateurs en Nationaal Park de Meinweg, kunnen wij projecten organiseren die ons doel ondersteunen.

Op de Meinweg houden we ons onder meer bezig met het monitoren van vogels, dag- en nachtvlinders en kevers.

Bezoek de website van Nationaal Park de Meinweg

Nationaal Park de Meinweg bestaat uit een voor Nederland uniek terrassenlandschap, met een drietal steile overgangen tussen de verschillende terrassen. Twee beken vormen de grens met Duitsland, tussen deze beken en beekdalen liggen stille vennetjes en uitgestrekte bossen en heidevelden. Meer info klik hier

Meinweg Ecotop
De Meinweg Ecotop is een grensoverschrijdend symposium waarin onderzoekers resultaten tonen van hun onderzoek naar de flora en fauna in de grensstreek. De organisatie is in handen van Nationaal Park de Meinweg, het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, Biologisch Station Krickenbecker Seen en Staatsbosbeheer en Stichting Koekeloere.  Meer info klik hier 

Tijd voor een nieuw jasje..

De website van Stichting Koekeloere zal de komende maanden een 'gedaantewisseling' ondergaan. De website wordt gaandeweg omgebouwd naar een site met meer informatie per soort. Informatie die voortkomt uit onze onderzoeken op de Meinweg. 

Op weg naar een Avifauna NP de Meinweg....

De wens van Stichting Koekeloere is, om op termijn, een boek samen te stellen over de vogels van Nationaal Park de Meinweg. De soortteksten op de vernieuwde website zullen de basis vormen van de 'avifauna van de Meinweg'.  

Actuele informatie over waarnemingen in Nationaal Park de Meinweg vindt u op:

meinweg waarneming.nl


Geïnteresseerd in vogeltrek, volg onze activiteiten via onderstaande link

Volg de zichtbare vogeltrek op de Meinweg op de twee telposten


Bezoek ook onze andere websites

www.nachtvlindermonitoring.nl

www.meinweg-ecotop.nl

www.meinweg-ecotop.de

www.depelen-ecotop.nl

NP de Meinweg / Site nieuws


Terug naar overzicht

03-01-2021

Record aantal Nachtzwaluwen in 2020 in Nationaal park De Meinweg

We hebben 2020 afgesloten, een jaar met tegenslagen in verband met de grote heidebrand in april en de vele beperkingen ivm corona. Toch kunnen we een lichtpuntje halen uit 2020. Met de hulp van onze vrijwilligers is er een record aantal Nachtzwaluwen vastgesteld op de Meinweg. De Nachtzwaluwen arriveerden gelukkig pas enkele weken na de heidebrand op de Meinweg. De afzonderlijke tellingen lieten, wat betreft verspreiding en aantallen, al zien dat de brand geen effect heeft gehad op deze soort. Tijdens de drie bezoeken (mei-juni-juli) werden respectievelijk 25, 36 en 31 territoria aangetroffen. Na clustering heeft dit in totaal 44 territoria opgeleverd. Het hoogste aantal ooit voor Nationaal Park de Meinweg. Bijzonder was bovendien de vondst van een nest op verbrande grond in een geheel verbrand stuk grove dennenperceel.Terug naar overzicht
416453
Foto's banner: Slechtvalk & Klapekster/ L. Belgers- Roodborsttapuit & Bezembremkokermot/ E.v.Asseldonk- Blauwe kiekendief/P.Heuts