--
  

Volg de Blauwe kiekendieven van Nationaal Park de MeinwegNovember 2018

Het wordt weer "Blauwe kieken-tijd". Vanaf eind september 2018 slaapt er weer met enige regelmaat een ringtail op de Meinweg, Op 15 oktober heeft er ook een adult man geslapen. We hebben nog steeds een gezenderde vrouw Blauwe kiekendief in de lucht. Deze dame is inmiddels 6,5 jaar oud en heeft ons al veel informatie gebracht. Op 25 mei 2018 is zij aangekomen op haar zomerlocatie in de buurt van de mijnstad Kiruna in de noordelijkste provincie “Norrbottens land” in Zweden. Ze verbleef hier in het Sjuanja natuurreservaat. Tussen 25 mei tot 6 juli heeft de zender geen locatie meer doorgegeven, waardoor het moeilijk te zeggen is of ze daar een man gevonden heeft en voor nakomelingen gezorgd heeft. Gezien het feit dat ze er tot 27 september is gebleven, zonder erg veel rond te zwerven, doet vermoeden dat ze daar ook gebroed heeft.
Op 28 september 2018 is ze weer in zuidelijke richting vertrokken en volgt haar vaste route richting Denemarken. Het is de komende maanden weer afwachten. Blijft ze, net als voorgaande jaar, in Denemarken hangen of meldt ze ook weer in de buurt van Nationaal Park De Meinweg. We houden jullie weer op de hoogte. Met dank aan Peter Heuts voor het overzicht en de grafische weergave

SCUB09 zomer 2018
SCUB09 Okt 2018


Maart 2018

Het is een tijdje rustig geweest rond ons laatste gezenderde vrouwtje Blauwe kiekendief SCUB09. Het vrouwtje leeft nog steeds en heeft zich eind vorige maand, maar ook vandaag weer gemeld. Ze vliegt rond aan de kust ten noorden van de Duitse Waddenzee, tussen Tönning en Hemmerwurth. Ze slaapt in de delta van de Eider.

SCUB09 Maart2018


November 2017

(8 nov. 2017) Nieuws over Scub09. Ze is in Zuid-Zweden aangekomen en vliegt rond ten oosten van Falsterbo. Een bekende plek voor vogelaars in verband met de vogeltrek. Ze jaagt hier overdag in agrarisch gebied. De nachten brengt ze door in de buurt van het gehucht Villie, een agrarisch gebied met opvallend veel kleinere plassen. Vermoedelijk slaapt ze in de vegetatie rond deze plasjes. Het is nu afwachten op welk moment ze de oversteek naar Denemarken/Duitsland waagt. Dit kan afhankelijk zijn van de plaatselijke voedselomstandigheden in Zuid -Zweden. Afwachten dus.......

(12 nov. 2017) Ons gezenderde vrouwtje Blauwe kiek Scub09 heeft vandaag de oversteek gemaakt van Falsterbo-Zweden naar Denemarken.


September 2017

Nieuws uit het hoge noorden........ Ons laatste gezenderde vrouwtje Blauwe Kiekendief heeft zich weer gemeld. Ze is langzaam zuidwaarts aan het trekken en bevindt zich op dit moment in de binnenlanden van Zweden. Zal ze ook dit jaar de Nationaal Park De Meinweg weer aan doen? Grafische vormgeving Peter Heuts.

SCUB09 op weg naar overwinteringsgebied


April 2017

SCUB16 is verdwenen…….. Eind maart laten de fixen van SCUB16 hetzelfde beeld zien als SCUB14. Haar verhaal is bekend, zij werd dood aangetroffen op een akker. Pogingen om ook SCUB16 terug te vinden zijn op niets uitgelopen. Op een locatie werden veren van een vrouwtje aangetroffen, maar van de zender ontbreekt elk spoor. Het vermoeden bestaat dat ze door een Vos is versleept…… SCUB16 was al in de lucht vanaf 20 december 2014 en heeft ons geleerd dat een Blauwe kiekendief lange afstanden kan afleggen van de broedgebieden, in haar geval het noorden van Rusland, naar haar overwinteringsgebied in de omgeving van de Meinweg.
Nu hebben we alleen SCUB09 nog in de lucht….. Zij is nog in de buurt, maar zal spoedig noordwaarts vliegen

SCUB16, verdwenen van de 'radar' April 2017


Maart 2017

Met nog twee zenders 'in de lucht', even een update over vrouwtje SCUB16. Na de vondst van het dode wijfje SCUB14 afgelopen maand, hebben we ook SCUB16 opgezocht. Het vrouwtje geeft nog steeds signalen af, maar liet zich niet zien. Haar slaapplaatskeuze was voor ons opmerkelijk. In plaats van velden met Asperge, Rammenas, Mosterdzaad of heideterreinen, heeft zij gekozen voor een begroeide slootkant om de nachten door te brengen. We troffen hier wel uitwerpselen, maar geen braakballen aan. Fotomontage Peter Heuts.

Slaapplaats SCUB16 / Duitsland / Jan-feb 2017. Fotomontage P. HeutsFebruari 2017 / SCUB14 is dood

Omdat de afstand tussen de fixen half februari 2017 zowel overdag als ’s nachts erg dicht bij elkaar lagen, rees het vermoeden dat er iets aan de hand zou zijn met SCUB14. Is de zender afgevallen of is er iets met de vogel aan de hand? Op vrijdag 17 februari werd de plaats van de laatste fixen,  Obspringen-Duitsland,  bezocht.  Het betreft een uitgestrekt akkerbouwgebied met gras en windmolens(!), kale bodem en percelen met afgestorven gewas als rammenas en mosterdzaad . Obspringen ligt hemelsbreed op 13 km afstand van de Meinweg.  Er vliegt een ringtail rond, maar op deze vogel was geen zender zichtbaar. De laatste fixen kwamen uit het perceel met mosterdzaad. Met toestemming van de eigenaar werd het perceel doorkruist. Al vrij snel vonden we SCUB14,  dood, nog vrij vers, maar al wel aangevreten door waarschijnlijk een vos. Haar verhaal eindigt hier…..!  Op basis van de temperatuurgegevens doorgegeven via de GPS zender is zij op 14-2-2017 tussen 14.00 en 18.00 uur overleden.
SCUB 14 is samen met 2 adulte mannen gevangen op 15-12-2014 als 2e kalenderjaar  vrouw op de Herkenboscherheide Meinweg te Herkenbosch. Haar broedgebied lag in Rusland bij Navolok, in de provincie Leningrad.  Hier heeft zij in 2015 en 2016 succesvol gebroed. Zouden haar nazaten ook in onze omgeving vertoeven? 

SCUB14, overzicht van haar trekroutes, dec 2014 - feb 2017
De resten van SCUB14 in en mosterdzaadveld, Obspringen Duitsland. Foto P. Heuts
SCUB14 tijdens haar ringsessie december 2014. Foto P. Heuts


Situatie eind januari 2017

Omdat de accuspanning laag en het aantal meldingen minimaal is, zijn we op 27 januari 2017 op zoek gegaan naar SCUB09. Het Blauwe kiekendief vrouwtje SCUB09 is in januari 2014 in Nationaal Park De Meinweg als 3e-jaars vrouwtje geringd en van een GPS-zender voorzien door René Janssen van Bionet Natuuronderzoek. Ze is nu 6 jaar een heeft al veel informatie doorgegeven. SCUB09 verblijft 's zomers in het noordelijkste puntje van Scandinavië om er te broeden. Ze bereikt dit punt door gebruik te maken van een westelijke trekroute over Duitsland, Denemarken en Zweden. De film van de ontmoeting met SCUB09 is te zien op onze facebookpagina, klik hier

Blauwe kiekendief SCUB09 OberkrUchten Duitsland, 27 januari 2017. Foto E. van Asseldonk


Situatie januari 2017

Het is weer tijd voor een kleine kieken-update. Ons Scub15 vrouwtje heeft na 30 oktober 2016 niets meer van zich laten horen. Haar laatste positie blijft Wit-Rusland. Is ze dood, of is haar zender gesneuveld? De andere drie vrouwtjes vliegen nog steeds in de omgeving van de Meinweg rond, voornamelijk in de Duitse grensstreek. Volgens de laatste info heeft één van de dames, SCUB16 (geel), als enige vogel de Meinweg bezocht om er te overnachten. De slaaplocatie van SCUB14 (blauw), op Nederlands grondgebied, betrof een akker met een mix van mosterdzaad en rammenas. Deze akker is inmiddels bewerkt, waarop ze uitgeweken is naar aangrenzende akkers met soortgelijk gewas. Als ook deze bewerkt worden, zal ze deze slaaplocatie verlaten. De vaste kiekenslaapplaats op de Meinweg wordt de Blauwe kiekendieven nog maar mondjesmaat bezocht, het seizoensmaximum staat nu op drie, tegenover 5-9 exemplaren in voorgaande jaren in dezelfde periode.

 

Situatie gezenderde kiekendieven januari 2017
Mosterdzaad en Rammenas akker Vlodrop jan. 2017, slaapplaats SCUB14. Foto P.Heuts


Situatie December 2016

Waarschijnlijk vanwege een lage spanning van de accu's is het even rustig geweest wat betreft de berichtgeving over de vier gezenderde vrouwtjes Blauwe kiekendief. Drie van de vier dames vliegen inmiddels op de vertrouwde overwinteringsplekken ten oosten en zuiden van Nationaal Park De Meinweg. Opvallend is dat deze vrouwtjes de slaapplaats op de Meinweg nog niet hebben gebruikt. In tegenstelling tot andere jaren zien we nu ook een vrouwtje foerageren en slapen op Nederlands grondgebied in de omgeving van Vlodrop. Het vierde vrouwtje lijkt nog in Wit-Rusland te zitten, maar ook bij haar is het mogelijk dat de accuspanning te laag is om haar exacte locatie door te geven. Wordt vervolgd.

Situatie kiekendieven december 2016. Overzicht P. Heuts


Situatie Oktober 2016

De gezenderde Blauwe kieken, die eind augustus zuidwaarts zijn gevlogen hebben een pauze ingelast na de update van 21 augustus. Het wordt in Noord-Europa langzaam ook wat kouder, waardoor onze vogels zich weer wat meer zuidwaarts verplaatsen. 
Het kaartje laat de route zien van 1-7-2016 tot en met de laatste fix die we hebben mogen ontvangen. Wat opvalt is dat de SCUB09 (rood) ver vooruit ligt op het schema van vorig jaar en dat SCUB16 (geel) juist ver achter blijft, zij verblijft op deze locatie al bijna twee maanden. SCUB14 en SCUB15 (blauw en groen) verblijven op exact dezelfde locatie als vorig jaar rond deze tijd.

Situatie KIekendieven oktober 2016