Meinweg Actueel 2014

Hier vindt u leuke meldingen, bijzondere waarnemingen met betrekking tot de flora en fauna van Nationaal Park de Meinweg in 2014. Overige waarnemingen, mits doorgegeven via waarneming.nl, vindt u terug via meinweg.waarneming.nl of de gelijknamige icoon op deze pagina.

 


Terug naar overzicht

8-08-2014

Succesvol broedgeval Grauwe klauwier op de Meinweg

De Grauwe Klauwier Lanius collurio is een onregelmatige broedvogel in Nationaal Park de Meinweg. De soort kunnen we aantreffen in ruige open (heide)terreinen met opslag van struweel, graag in aanwezigheid van braamstruiken of andere doornhoudende planten. Het paar op de Meinweg heeft dit jaar drie jongen groot gebracht. Foto: Marc & Anita PoethTerug naar overzicht


 

Trefwoorden: Watersnip,Groenpootruiter, Zwarte Ruiter, Kemphaan,Liesgrasboorder, nexa,Grauwe klauwier, collurio, nachtzwaluw,walstropijlstaart,gallii, KLeine zilverreiger, raaf, raven, grote weerschijnvlinder, blauwe kiekendief, streephoutmot, interrupta, grauwe gans, halsbanden