Meinweg Actueel 2014

Hier vindt u leuke meldingen, bijzondere waarnemingen met betrekking tot de flora en fauna van Nationaal Park de Meinweg in 2014. Overige waarnemingen, mits doorgegeven via waarneming.nl, vindt u terug via meinweg.waarneming.nl of de gelijknamige icoon op deze pagina.

 


Terug naar overzicht

11-07-2014

Record aantal Nachtzwaluwen in Nationaal Park de Meinweg

Het broedseizoen 2014 loopt ten einde. Op 11-07-2014 werd de laatste van drie intergrale nachtzwaluwtellingen in Nationaal Park de Meinweg afgerond. Aan de hand van deze tellingen is een eindbalans opgemaakt van maar liefst 43 territoria van deze fraaie vogel. Een vogel die zich pas in de late avond en nacht laat horen. Foto: Peter HeutsTerug naar overzicht


 

Trefwoorden: Watersnip,Groenpootruiter, Zwarte Ruiter, Kemphaan,Liesgrasboorder, nexa,Grauwe klauwier, collurio, nachtzwaluw,walstropijlstaart,gallii, KLeine zilverreiger, raaf, raven, grote weerschijnvlinder, blauwe kiekendief, streephoutmot, interrupta, grauwe gans, halsbanden