Meinweg Actueel 2014

Hier vindt u leuke meldingen, bijzondere waarnemingen met betrekking tot de flora en fauna van Nationaal Park de Meinweg in 2014. Overige waarnemingen, mits doorgegeven via waarneming.nl, vindt u terug via meinweg.waarneming.nl of de gelijknamige icoon op deze pagina.

 


Terug naar overzicht

25-01-2014

Vier Klapeksters tijdens de laatste Klapekstertelling dit winterseizoen

Op 25 januari 2014 werden tijdens de tweede Klapekstertelling dit winterseizoen vier Klapeksters op de Meinweg aangetroffen. Op basis van alle waarnemingen dit winterseizoen, was dit het maximaal haalbare resultaat. Aan deze telling namen 14 personen deel, waarvoor dank.Terug naar overzicht


 

Trefwoorden: Watersnip,Groenpootruiter, Zwarte Ruiter, Kemphaan,Liesgrasboorder, nexa,Grauwe klauwier, collurio, nachtzwaluw,walstropijlstaart,gallii, KLeine zilverreiger, raaf, raven, grote weerschijnvlinder, blauwe kiekendief, streephoutmot, interrupta, grauwe gans, halsbanden