--
  

Meinweg Actueel 2014

Hier vindt u leuke meldingen, bijzondere waarnemingen met betrekking tot de flora en fauna van Nationaal Park de Meinweg in 2014. Overige waarnemingen, mits doorgegeven via waarneming.nl, vindt u terug via meinweg.waarneming.nl of de gelijknamige icoon op deze pagina.

 

10-09-2014

Natte zomer 2014 levert leuke soorten op.

Door de natte weersomstandigheden in augustus zijn er op het plateau van de Meinweg eind augustus, begin september veel steltlopers aanwezig zoals Watersnippen, Zwarte Ruiter, Kemphanen, Witgatjes en...   Meer


28-08-2014

Liesgrasboorders op de Meinweg in augustus en september.

Eind augustus werd er in het kader van een nachtvlindermonitoringsproject in het zuidelijk deel van de Meinweg een Liesgrasboorder Phragmatiphila nexa aangetroffen. Nader onderzoek begin september leverde...   Meer


8-08-2014

Succesvol broedgeval Grauwe klauwier op de Meinweg

De Grauwe Klauwier Lanius collurio is een onregelmatige broedvogel in Nationaal Park de Meinweg. De soort kunnen we aantreffen in ruige open (heide)terreinen met opslag van struweel, graag in aanwezigheid...   Meer


11-07-2014

Record aantal Nachtzwaluwen in Nationaal Park de Meinweg

Het broedseizoen 2014 loopt ten einde. Op 11-07-2014 werd de laatste van drie intergrale nachtzwaluwtellingen in Nationaal Park de Meinweg afgerond. Aan de hand van deze tellingen is een eindbalans opgemaakt...   Meer


11-07-2014

Walstropijlstaart, nieuw voor Nationaal Park de Meinweg

In het kader van de Nachtvlindermonitoring Limburg (NML), waarin nachtvlinders in Limburgse tuinen worden gevolgd, is in een tuin in Vlodrop Station een Walstropijlstaart Hyles gallii aangetroffen. De...   Meer


28-06-2014

Kleine zilverreiger, nieuw voor NP de Meinweg

Eind juni werd, door Peter Heuts, in de omgeving van het Melickerven een nieuwe reigersoort voor de Meinweg ontdekt, de Kleine zilverreiger Egretta garzetta. Deze kleine witte reiger is in Nederland een...   Meer


15-06-2014

Grote weerschijnvlinder, een nieuwe dagvlinder voor NP de Meinweg

Half juni werd, door Ran Schols, een nieuwe dagvlindersoort voor de Meinweg ontdekt. Het betreft de Grote weerschijnvlinder Apatura iris. Het is een zeldzame standvlinder met nog slechts enkele populaties...   Meer


05-06-2014

Raven broeden succesvol, net buiten NP de Meinweg

De Raven die gedurende de gehele winterperiode op de Meinweg aanwezig zijn geweest hebben succesvol gebroed, net buiten de Meinweg op Duits grondgebied. In maart werden de vogels al gesignaleerd met...   Meer


01-05-2014

Blauwe kieken van de Meinweg vliegen naar Finland en Zweden, mei 2014

Afgelopen winter zijn er op de Meinweg enkele vrouwtjes Blauwe Kiekendief van zenders voorzien door Bionet Natuuronderzoek, met hulp van vrijwilligers van Stichting Koekeloere. Twee van de gezenderde vrouwtjes...   Meer


10-04-2014

Streephoutmot, een zeer zeldzame bremsoort

In het kader van het nachtvlindermonitoringsonderzoek op de Meinweg wordt de komende jaren aandacht besteed aan soorten die een binding hebben met Brem. In april werd tijdens meerdere monitoringen de landelijk...   Meer


Ouder >>


 

Trefwoorden: Watersnip,Groenpootruiter, Zwarte Ruiter, Kemphaan,Liesgrasboorder, nexa,Grauwe klauwier, collurio, nachtzwaluw,walstropijlstaart,gallii, KLeine zilverreiger, raaf, raven, grote weerschijnvlinder, blauwe kiekendief, streephoutmot, interrupta, grauwe gans, halsbanden