Een van de speerpunten van Stichting Koekeloere is het uitvoeren van onderzoek aan de flora en fauna in Nationaal Park de Meinweg. In onderstaand overzicht treft u een overzicht van de lopende zaken.
 

Meinweg onderzoek Stichting Koekeloere


Terug naar overzicht

22-11-2015

Het plateau als overwinteringsgebied voor vogels

Voor het derde jaar op rij is het plateau onderwerp van een onderzoek in de winter. Door middel van wekelijkse telling op het hoogste (agrarisch) plateau van de Meinweg proberen we het belang van het plateau voor overwinterende vogels helder te krijgen. Denk hierbij aan roofvogels, ganzen en Kraanvogels, maar ook gorzen en vinken.
Contactpersonen: Patrick Lemmens / Luuk BelgersTerug naar overzicht


 

Trefwoorden: Natura2000, Boomleeuwerik, Roodborsttapuit, Nachtzwaluw, Nachtvlinders, Brem, Grijsgroene zomervlinder, Roode Beek, Turfkoelen, Kevers, Klapekster, Blauwe Kiekendief, Plateau, overwinteraar,