--
  

Jan 2022:  Huismus, een zeldzame soort op de Meinweg (Anja van Halbeek)

Huismus Venhof, jan 2022, Anja van Halbeek

Gezellig, sociaal, talrijk en vocaal. Kort gezegd kenmerkt dat de Huismus, die we eigenlijk overal in de buurt van bebouwing tegenkomen. In natuurgebieden zoals de Meinweg is het dan ook vaak een zeldzame verschijning die we slechts daar  aantreffen waar ook mensen te vinden zijn. Om deze reden is de soort binnen NP de Meinweg vrijwel beperkt tot Venhof, Flinke ven, Vlodrop Station en in de bewoonde uithoek van het Wolfsplateau. Momenteel bedraagt het aantal broedparen in Nederland ca 800.000 paar. Na een forse daling  het eind van de twintigste eeuw, zijn de aantallen de  laatste twintig jaar weer wat gestabiliseerd. Er is zelfs weer sprake van een geleidelijke toename (bron SOVON). Tekst P. Lemmens.

Feb 2022: Kraanvogels verlaten het Wolfsplateau (Luuk Belgers)

Kraanvogels (Luuk Belgers)


Geen soort uit de wenslijst, maar Kraanvogels leveren altijd prachtige beelden op. In februari staan de Kraanvogels klaar voor vertrek in hun overwinteringsgebieden in met name Spanje. Bij goed weer vertrekken ze vaak in grote hoeveelheden gezamenlijk. Met winden uit (zuid-)oostelijke richtingen vliegen de Kraanvogels via Noord-Frankrijk richting Noord-Duitsland richting Scandinavië. Ze schampen daarbij vaak het zuidoosten van Nederland. Met een beetje geluk ligt de Meinweg precies op de route…….. Traditiegetrouw wordt het Wolfsplateau gebruikt als overnachtingsplek (laatste jaren voornamelijk tijdens de doortocht naar het noorden, dus in het voorjaar). Hier slapen ze, dicht bij elkaar staand,  ‘liefst met de voetjes in het water’. De volgende ochtend vertrekken ze, onder luid 'getoeter', meestal vrij snel na zonsopkomst.  Tekst P. Lemmens

Mrt 2022: Roodborsttapuit, een van de drie Natura2000 soorten (Anja van Halbeek)

Roodborsttapuit Meinweg, foto van de maand maart 2022. Anja van Halbeek

Gedurende het gehele jaar kunnen Roodborsttapuiten waargenomen in ons werkgebied. Als Natura 2000 soort van zowel structuurrijke heideterreinen als ook van (kleinschalig) agrarisch landschap heeft de soort een ruim aanbod aan geschikt habitat (al heeft de brand van 2020 hier wel een stevig nadelig effect op gehad) binnen NP De Meinweg en de directe omgeving. Naast vrijwel jaarlijks enkele overwinteraars op o.a. het Wolfsplateau is het nog steeds een vrij algemene broedvogel in het gebied op zowel de (overgebleven) heideterreinen als het agrarisch ingericht gebied. Vaak druk alarmerend vanuit een lage struik vestigen ze al snel de aandacht op zich als een van de eerste actieve broedvogels in het gebied. De achteruitgang van de Roodborsttapuit op de verbrande heidevelden zal de komende jaren extra goed gevolgd worden. Tekst P. Lemmens

 
E-mailen
Map
Info