--
  

Fotomateriaal Vogels NP de Meinweg

Naast het schrijven van soortteksten zijn we ook op zoek naar fotomateriaal van vogels op de Meinweg. Er is al veel (goed) materiaal voorhanden, maar sommige soorten ontbreken nog. Van andere, vaak algemeen voorkomende soorten, is de kwaliteit redelijk tot goed maar kan beter. In de tabel op deze pagina vindt u soorten waar we graag nog goede foto's ontvangen.

De voorwaarde is dat de foto in het werkgebied van Stichting Koekeloere moet zijn genomen. Dit betekent; Nationaal Park de Meinweg, de Melickerheide, Flinke Ven en Herkenbosscherbroek en het aangrenzend Roerdal.

Maandelijks kiezen we als redactie een of meerdere foto's van de maand. Iedere foto wordt gepubliceerd op de website van Stichting Koekeloere. 

Neem bij vragen contact op via het contactformulier

Doelsoorten 2022

Wintertaling
Parkgans 
Kleine Rietgans
Gierzwaluw
Witgat
Tureluur
Koekoek
Havik
Waterral - A. van Halbeek - auguustus 2022
Kauw
Ekster
Goudvink
Huiszwaluw
Graspieper
Roodborsttapuit - A. van Halbeek - maart 2022
Huismus - A. van Halbeek - jan 2022
Ringmus
Heggemus
Koperwiek
Kramsvogel
Beflijster
Grote Bonte Specht
Kleine Bonte Specht
Fuut
Ransuil
Steenuil 

Foto van de maand november 

Winterkoning, december 2022 Meinweg. Foto Anja van Halbeek

Winterkoning / december 2022 / Anja van Halbeek

December 2022  Bijna de kleinste vogel van de Meinweg en dan nog als koning betiteld
worden. De Winterkoning is dan ook allesbehalve schuchter en bescheiden. Met z'n harde zang (tot 90 dB!) trekt hij al snel vrijwel het gehele jaar de
aandacht. Het mannetje bouwt meerdere nesten en het vrouwtje mag kiezen!  Voor de duivel niet bang komt hij  snel uit het struikgewas te voorschijn om indringers te verjagen. Zijn opgewonden opgewipte staart maakt het beeld af van een onverschrokken algemene bewoner
van de Meinweg. De kille koelblauwe achtergrond op de foto versterkt dit beeld nog verder.

Tekst P. Lemmens


 
E-mailen
Map
Info