--
  

Fotomateriaal Vogels NP de Meinweg

Naast het schrijven van soortteksten zijn we ook op zoek naar fotomateriaal van vogels op de Meinweg. Er is al veel (goed) materiaal voorhanden, maar sommige soorten ontbreken nog. Van andere, vaak algemeen voorkomende soorten, is de kwaliteit redelijk tot goed maar kan beter. In de tabel op deze pagina vindt u soorten waar we graag nog goede foto's ontvangen.

De voorwaarde is dat de foto in het werkgebied van Stichting Koekeloere moet zijn genomen. Dit betekent; Nationaal Park de Meinweg, de Melickerheide, Flinke Ven en Herkenbosscherbroek en het aangrenzend Roerdal.

Maandelijks kiezen we als redactie een of meerdere foto's van de maand. Iedere foto wordt gepubliceerd op de website van Stichting Koekeloere. 

Neem bij vragen contact op via het contactformulier

Doelsoorten 2022

Wintertaling
Parkgans 
Kleine Rietgans
Gierzwaluw
Witgat
Tureluur
Koekoek
Havik
Waterral 
Kauw
Ekster
Goudvink
Huiszwaluw
Graspieper
Roodborsttapuit - A. van Halbeek - maart 2022
Huismus - A. van Halbeek - jan 2022
Ringmus
Heggemus
Koperwiek
Kramsvogel
Beflijster
Grote Bonte Specht
Kleine Bonte Specht
Fuut
Ransuil
Steenuil 

Foto van de maand juni & juli 2022

Waterhoen /juni 2022 / Albert Kleibeuker

Waterhoen /juni 2022 / Albert Kleibeuker

Wespendief/ juli 2022 /Anja van Halbeek

Wespendief/ juli 2022 /Anja van Halbeek

Juni 2022 Over het algemeen spreken vogels uit de rallenfamilie sterk tot de verbeelding. Geheimzinnige en vaak lastig waar te nemen soorten die slechts af en toe de beschermende oeverbegroeiing verlaten. Waterhoen is hierop een grote uitzondering. Een veel voorkomende soort die zich goed thuis voelt in de buurt van menselijke aanwezigheid en mede daarom veel minder aansprekend. Op de Meinweg is de soort toch vrij schaars. Op slechts enkele vennen is de soort aanwezig als broedvogel. 

Juli 2022  In juli is het vaak vrij stil in het bos. De aanwezige broedvogels hebben geen reden meer om vocaal erg actief te zijn en zijn vaak nog druk met een vervolgbroedsel. Een van de meest opvallende (maar erg schaarse) soorten die juist in de zomer (want pas laat terug uit Afrika) met hun vlinderende baltsvlucht de aandacht trekken is de Wespendief. Naast deze spectaculaire vliegshows verraad de soort zich nog op een andere manier. Wespennesten die zich veelal in grondholtes bevinden worden uitgegraven en vormen zo een bijzonder spoor van de aanwezigheid van deze schitterende roofvogel.

Teksten P. Lemmens


 
E-mailen
Map
Info