--
  

Fotomateriaal Vogels NP de Meinweg

Naast het schrijven van soortteksten zijn we ook op zoek naar fotomateriaal van vogels op de Meinweg. Er is al veel (goed) materiaal voorhanden, maar sommige soorten ontbreken nog. Van andere, vaak algemeen voorkomende soorten, is de kwaliteit redelijk tot goed maar kan beter. In de tabel op deze pagina vindt u soorten waar we graag nog goede foto's ontvangen.

De voorwaarde is dat de foto in het werkgebied van Stichting Koekeloere moet zijn genomen. Dit betekent; Nationaal Park de Meinweg, de Melickerheide, Flinke Ven en Herkenbosscherbroek en het aangrenzend Roerdal.

Maandelijks kiezen we als redactie een of meerdere foto's van de maand. Iedere foto wordt gepubliceerd op de website van Stichting Koekeloere. 

Neem bij vragen contact op via het contactformulier

Doelsoorten 2022

Wintertaling
Parkgans 
Kleine Rietgans
Gierzwaluw
Witgat
Tureluur
Koekoek
Havik
Waterral - A. van Halbeek - auguustus 2022
Kauw
Ekster
Goudvink
Huiszwaluw
Graspieper
Roodborsttapuit - A. van Halbeek - maart 2022
Huismus - A. van Halbeek - jan 2022
Ringmus
Heggemus
Koperwiek
Kramsvogel
Beflijster
Grote Bonte Specht
Kleine Bonte Specht
Fuut
Ransuil
Steenuil 

Foto van de maand oktober 2022 

Rode Wouw - Meinweg - 19 okt 2022 - A, van Halbeek

Rode Wouw /oktober 2022 / Anja van Halbeek

Oktober 2022  De Rode Wouw is volgens velen een van de mooiste roofvogels van Europa. Met zijn diep gevorkte staart sturend in de wind is het dan ook een graag geziene gast op de Meinweg. De laatste jaren wordt de soort meer en meer waargenomen op en rond de Meinweg, vooral tijdens de voor- en najaarstrek. Groot was de verrassing toen in 2021 een koppel succesvol tot broeden kwam. In oktober 2022 waren gedurende lange tijd liefst vijf exemplaren aanwezig op het Wolfsplateau waarbij ze regelmatig zelfs in één kijkerbeeld te vangen waren. Onduidelijk is of het ook hier gaat om (de opbrengst van) een lokaal broedgeval.

Tekst P. Lemmens


 
E-mailen
Map
Info