--
  

Stichting Koekeloere
Opgericht in juli 2007, heeft als doel de kennis over én het voorkomen van flora en fauna te vergroten. 

Stichting Koekeloere heeft als aandachtsgebied  Nationaal Park De Meinweg. Mede door de inzet van een enthousiaste groep vrijwilligers, de financiële bijdrage van de donateurs en Nationaal Park de Meinweg, kunnen wij projecten organiseren die ons doel ondersteunen.

Op de Meinweg houden we ons onder meer bezig met het monitoren van vogels, dag- en nachtvlinders en kevers.

Bezoek de website van Nationaal Park de Meinweg

Nationaal Park de Meinweg bestaat uit een voor Nederland uniek terrassenlandschap, met een drietal steile overgangen tussen de verschillende terrassen. Twee beken vormen de grens met Duitsland, tussen deze beken en beekdalen liggen stille vennetjes en uitgestrekte bossen en heidevelden. Meer info klik hier

Meinweg Ecotop
De Meinweg Ecotop is een grensoverschrijdend symposium waarin onderzoekers resultaten tonen van hun onderzoek naar de flora en fauna in de grensstreek. De organisatie is in handen van Nationaal Park de Meinweg, het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, Biologisch Station Krickenbecker Seen en Staatsbosbeheer en Stichting Koekeloere.  Meer info klik hier 

Tijd voor een nieuw jasje..

De website van Stichting Koekeloere zal de komende maanden een 'gedaantewisseling' ondergaan. De website wordt gaandeweg omgebouwd naar een site met meer informatie per soort. Informatie die voortkomt uit onze onderzoeken op de Meinweg. 

Op weg naar een Avifauna NP de Meinweg....

De wens van Stichting Koekeloere is, om op termijn, een boek samen te stellen over de vogels van Nationaal Park de Meinweg. De soortteksten op de vernieuwde website zullen de basis vormen van de 'avifauna van de Meinweg'.  

Actuele informatie over waarnemingen in Nationaal Park de Meinweg vindt u op:

meinweg waarneming.nl


Geïnteresseerd in vogeltrek, volg onze activiteiten via onderstaande link

Volg de zichtbare vogeltrek op de Meinweg op de twee telposten


Bezoek ook onze andere websites

www.nachtvlindermonitoring.nl

www.meinweg-ecotop.nl

www.meinweg-ecotop.de

www.depelen-ecotop.nl

NP de Meinweg / Site nieuws


Terug naar overzicht

05-08-2020

Meer Pimpelmezen aanwezig in de Draaihalskasten op de Meinweg

Ook dit jaar zijn door J,Wolters en L. Koster de 55 nestkasten, die speciaal voor de Draaihals zijn opgehangen op de Meinweg, gecontroleerd op de bewoners.Ondanks de toename van het aantal Pimpelmezen, van drie naar negen nesten, is de Koolmees nog steeds het best vertegenwoordigd in de nestkasten met in totaal 35 nesten. De overige kasten zijn bezet door Bonte vliegenvanger (6), Boomklever (4) en Gekraagde roodstaart (1). Helaas werd ook in 2020 de Draaihals niet in de kasten aangetroffen. De brand, die eind april over de heide heeft gewoed, heeft twee nestkasten vernietigd.Terug naar overzicht
416471
Foto's banner: Slechtvalk & Klapekster/ L. Belgers- Roodborsttapuit & Bezembremkokermot/ E.v.Asseldonk- Blauwe kiekendief/P.Heuts