Publicaties Vogels Meinweg

Publicaties Vogels Meinweg

Stichting Koekeloere


2022

Ervaringen met gekleurringde Klapeksters 2019-2022
Klapekster_kleurring_Meinweg_SK2022_3_Asseldonk_Beeren_2022.pdf (2.26MB)

2020

Het Wolfsplateau Meinweg als overwinteringsgebied voor ganzen Ganzen_Wolfsplateau_Meinweg_Vergoossen_StichtingKoekeloere_2020.pdf (1.56MB)

2013

Veranderingen in de broedvogelpopulatie van de Turfkoelen
E. van Asseldonk. Natuurhistorisch Maandblad jaargang 102(7): 153-157
Natuurhistorisch_Maandblad_juli_2013_Artikel_Veranderingen_in_de_broedvogelpopulatie_van_de_Turfkoelen_Ernest_van_Asseldonk.pdf (506.75KB)

2012

Slaapplaatstellingen van Blauwe kiekendieven op De Meinweg in 2012
J. Boeren & P. Heuts. Limburgse Vogels 22, editie 2012: 48-52
Limburgse_Vogels_november_2012_Artikel_Slaapplaatstellingen_van_Blauwe_kiekendieven_op_de_Meinweg_in_2012_Jan_Boeren_&_Peter_Heuts.pdf (2.63MB)

De Blauwe kiekendief als overwinteraar op de Meinweg_deel1
Blauwe kiekendief_meinweg_Asseldonk_Heuts_NHM jan 2020_jg109_Stichting Koekeloere.pdf (1.52MB)

Fenologielijst Meinweg 2007-2020
Overzicht voor eerste voorjaarswaarneming van vogels in Nationaal Park de Meinweg, samengesteld door H. Loete- Stichting Koekeloere
Fenologie Meinweg Vogels_Meinweg_voorjaar_vs3.pdf (311.29KB)

2019

Inventarisatie Natura2000 soorten & Geelgorsgroep NP De Meinweg - 2018
E.van Asseldonk. Eigen uitgave Stichting Koekeloere SK2019/1
Natura2000 rapprtage 2018.pdf (2.35MB)

2018 / Geen publicaties


2017

Natura2000 Vogelsoorten en de Geelgors in Nationaal Park De Meinweg 2015-2017
E. van Asseldonk. Eigen uitgave Stichting Koekeloere Verslag SK2017/2
Natura2000_2015_2017_verslag_SK2017_02.pdf (3.91MB)

De Klapekster als overwinteraar op de Meinweg
E. van Asseldonk & P. Heuts. Eigen uitgave Stichting Koekeloere. SK rapport V-2012/07
De_Klapekster_als_overwinteraar_op_de_Meinweg_december_2012_Rapport_Klapekestertellingen_ Meinweg_Ernest_van_Asseldonk_&_Peter_Heuts.pdf (1.93MB)

2011

De Nachtzwaluw (Caprimilgus europaeus) als broedvogel op de Meinweg 2011
E. van Asseldonk. Eigen uitgave Stichting Koekeloere. December 2011
Intern rapport SK_Nachtzwaluw Meinweg 2011_Asseldonk.pdf (932.96KB)

Heidevogels in het Grenspark Maas-Swalm-Nette
E. van Asseldonk, J. Boeren, P. Kolshorn & S. Pleines. Natuurhistorisch Maandblad Jaargang 100(10): 182-188
Natuurhistorisch_Maandblad_oktober_2011_NL_Artikel_Heidevogels_in_het_grenspark_Asseldonk.pdf (1.54MB)

2010

Nationaal park De Meinweg. Ornithologisch jaarverslag 2009
E. van Asseldonk. Eigen uitgave Stichting Koekeloere. Jan 2011
SK V_2009_05 jaarlijst vogels Meinweg 2009.pdf (213.95KB)

Uilen op de Meinweg
E.van Asseldonk. Eigen uitgave Stichting Koekeloere SK2017/1
Uilen_Meinweg_2017_vs1.pdf (2.75MB)

2016

Het belang van het Wolfsplateau, Nationaal park De Meinweg, voor vogels in het winter-halfjaar
P. Lemmens & L. Belgers. Eigen uitgave Stichting Koekeloere R2016/2.
Wintervogels op het Wolfsplateau_StichtingKoekeloere_Lemmens_Belgers_SK2016_2.pdf (1.56MB)

2009

Broedvogels van de Meinweg 2008
E. van Asseldonk, J. Boeren & P. Lemmens. Eigen uitgave Stichting Koekeloere. SK rapport R-2009/03
Broedvogels Meinweg 2008 SK R-2009_03.pdf (4.64MB)

2008

Broedvogels van de Meinweg 2007
E. van Asseldonk. Eigen uitgave Stichting Koekeloere. SK rapport 2008/1.
Broedvogels Meinweg 2007 rapport SK2008_1.pdf (4.22MB)

Natura2000 soorten Nationaal Park de Meinweg 2015
A.Kleibeuker & E. van Asseldonk. Eigen uitgave Stichting Koekeloere SK2016/1
Natura2000 soorten Meinweg 2015_Verslag SK2016_1.pdf (1.03MB)

2015

De Blauwe kiekendief als overwinteraar op de Meinweg
E. van Asseldonk & P. Heuts. Natuurhistorisch Maandblad jaargang 104(11): 193-198. November 2015
nhm nov15_Blauwe kiekendief_Meinweg_Asseldonk_Heuts.pdf (1.3MB)

Broedvogels Nationaal Park de Meinweg 2012
E. van Asseldonk. Eigen uitgave Stichting Koekeloere.R-2015/01. februari 2015
Broedvogels_NP_De_Meinweg_2012_SK_februari_2015_Rapport_Broedvogelinventarisatie_2012_Ernest_van_Asseldonk.pdf (5.58MB)

2014 / Geen publicaties

2007

Nachtzwaluwen op de Meinweg, een succesverhaal met een keerzijde
E. van Asseldonk & J. Boeren. Natuurhistorisch Maandblad jaargang 96(6): 180-184
nhm jun07 nachtzwaluw_meinweg_asseldonk_boeren.pdf (1.79MB)

Broedvogels van de Turfkoelen, een speldenknopje natte natuur
E. van Asseldonk. Natuurhistorisch Maandblad jaargang 96(3): 79-81
nhm mrt07 turfkoelen_asseldonk.pdf (251.49KB)