Stavaza Avifauna NP Meinweg e.o.

Stand van zaken Avifauna NP de Meinweg

07-01-2022


De stand.... 40 soortteksten


Eind 2021 hebben we de balans opgemaakt van een eerste jaar schrijven. Er zijn 40 soortteksten geschreven. Naast het schrijven is er ook veel aandacht besteed aan het makkelijk beschikbaar maken van de veelheid aan informatie over de vogels op de Meinweg. We hopen eind van dit jaar over de 100 soortteksten klaar te hebben, een hele uitdaging.

08-11-2021


Het aantal teksten groeit....


Nu de avonden langer worden, wordt er meer geschreven. Met het schrijven van de verschillende teksten wordt het steeds duidelijker hoe we een en ander vorm willen geven. Welke figuren, kaarten en tabellen gebruiken we? Hebben we genoeg authentiek fotomateriaal? De maandelijks besprekingen werpen zijn vruchten af. We zien elkaars vorderingen en probleempjes bij het schrijven van de teksten. Het werkt stimulerend.

06-04-2021


Het raamwerk vordert..


De afgelopen tijd is er druk gewerkt aan het makkelijk beschikbaar stellen data van de soorten in de verschillende bestanden; broedvogelgegevens, losse waarnemingen en de gegevens uit het trektelbestand. Ook is gewerkt aan een 'schrijfwijzer' die de auteurs gaat helpen met het op een uniforme wijze opbouwen van de teksten.

15-02-2021


Een eerste begin...


Het idee was er al lang, maar in januari zijn we gestart met het echte werk. De vaste schrijvers Jan Boeren, Albert Kleibeuker, Patrick Lemmens en Ernest van Asseldonk zijn begonnen met het schrijven van de eerste teksten. Enerzijds om ervaring op te doen, anderzijds om eventuele tekortkomingen in het databestand, broedvogelgegevens en methodieken boven water te krijgen. Dit heeft er al voor gezorgd dat de basisinformatie steeds makkelijker en duidelijker beschikbaar komt. We hebben een gezamenlijk platform opgezet waar alle bestanden vindbaar zijn en we elkaars werk kunnen zien en beoordelen. Als redactie ondersteuning zijn achter de schermen Ton Lenders en Marc Poeth actief. Maandelijks wordt er nu, vanwege Covid, overleg gepleegd via teams zodat we elkaar blijven informeren en stimuleren.

Een deel van de klapekstertelgroep Meinweg
Een deel van de klapekstertelgroep Meinweg