Vogel van de maand-blog

2023-06-10


April/Mei : Kleine Plevier …… Pioniersoort pur sang


Een snel rennende, bijna muisachtige kleine steltloper langs een vlakke oever met veel modder en kiezels blijkt vaak een Kleine Plevier.. Binnen het Meinweggebied en directe omgeving is helaas slechts beperkt geschikt biotoop aanwezig voor deze leuke steltloper. Locaties nabij Melickerven en in het Herkenboschherbroek hebben af en toe geschikte (vers afgegraven, nog niet begroeide) maar veelal zijn juist deze plekken omwille van andere beheersdoelen weer rap verdwenen…. paartjes Kleine Plevier zijn dan ook vaak maar een of enkele jaren plaatstrouw waarna ze weer een andere plek moeten zoeken. Naast zeldzame broedvogel wordt de Kleine Plevier gedurende de voorjaarstrek ook regelmatig op kleine vochtige plekken op het Wolfsplateau waargenomen (zie foto van de maand door Jelle Naalden).Foto van de Maand: Jelle Naalden


Een bijzondere plek die al meerdere jaren bezet is door een broedpaar is het parkeerterrein (of er net naast) van Tuincentrum Daniels . Hier bevinden zich enkele kiezelstroken waar de soort zich wonderwel thuis voelt. Het mannetje laat daar regelmatig een bijzonder gedrag zien richting het broedende vrouwtje en beschermd deze met zijn staart tegen een regenbui (zie eervolle vermelding Jan-Pieter Janssen).

Kleine bonte specht, Anja van Halbeek, maart 2023
Klapekster_AvanHalbeek_jan2023_2
Vuurgoudhaan_Avan Halbeek_62626715_feb2023

2023-04-13


Maart 2023: Spechtenfeest op de Meinweg


Brutaal en snel - maar wat fijner dan zijn grotere broers de Middelste en de Grote Bonte Specht - KiKiKiKi roepend verraad deze kleinste spechtensoort van Nederland zijn aanwezigheid op de Meinweg.


Vanaf februari, maar zeker in Maart is zijn kenmerkende felle zang op diverse plekken in het gebied goed te horen.


Ondanks de opvallende zang en roep (wat korter en sneller) van de Kleine Bonte Specht laat hij zich vaak lastig zien. Als een grote muis kruipt deze soort door de bomen en laat zich vaak pas goed zien als er soortgenoten in de buurt zijn en hij vaak felle territoriale houding en gedrag vertoond.


Kleine Bonte Specht - Anja van Halbeek

Kleine bonte specht, Anja van Halbeek, maart 2023

2023-03-19


Februari 2023: Vuurgoudhaan, klein maar oooooh zo fijn.


Misschien wel een van de mooiste, zeker een van de kleinste vogels van NP De Meinweg is de Vuurgoudhaan. Met een duidelijke voorliefde voor gemengd en naaldbos - en dan vooral oude coniferen - broed deze magnifieke vogel op de Meinweg voornamelijk in de directe omgeving van St. Ludwig. Met name het oude bosgebied direct grenzend aan het voormalige kloosterterrein is geliefd. Horen is uitdaging 1 (verschillend van de NOG kleinere Goudhaan door een versnelling, een crescendo en geen herhaling), Zien is 2 (snelvliegend en regelmatig biddend - vaak hoog - ) tussen de bomen en fotograferen is 3 …… Een enorme uitdaging om een snelle, kleine EN zeldzame (5-10 broedparen, wat algemener als doortrekker en wintergast) vogel van dit kaliber op de foto te krijgen. En heel soms lukt het.


Tekst: Patrick Lemmens
Foto: Anja van Halbeek


Vuurgoudhaan, Februari 2023 , Anja van Halbeek

Kleine bonte specht, Anja van Halbeek, maart 2023
Kleine bonte specht, Anja van Halbeek, maart 2023

2023-03-02


Januari 2023: een braakbalproducerende Klapekster van Anja van Halbeek


De klapekster, een meedogenloze rover van de winterse Meinweg. Jaarlijks overwinteren 1-4 Klapeksters op de Meinweg. Door uniek ringonderzoek komen we steeds meer te weten over het gedrag van deze prachtige vogel. Hoe groot zijn de winterterritoria? Hoe plaats trouw zijn ze gedurende één winter en komen dezelfde vogels elk jaar terug? Vragen die hopelijk snel beantwoord kunnen worden! Wat we wel al weten is dat de Klapekster talloze prooidieren heeft variërend van muizend tot kikkers en grote insecten waarvan de onverteerbare delen via een braakbal weer naar buiten komen. Dit fenomeen is zeldzaam mooi vastgelegd in bijgaande serie.
Braakbalproducerende Klapekster Anja van Halbeek


Tekst Patrick Lemmens

Kleine bonte specht, Anja van Halbeek, maart 2023